Všeobecné podmienky

Portál www.urbanexploration.sk sa zaoberá len dokumentáciou objektov urbanistického charakteru.

Administrátor portálu (ďalej len “správca”) nezodpovedá za obsah článkov a fotogalérií vytvorených iným užívateľom ako je “Urban exploration”. Taktiež sa zbavuje zodpovednosti za informácie uverejnené na týchto stránkach treťou stranou, t.j. používatelia týchto stránok. Správca nezodpovedá za úrazy alebo škody na majetku vzniknuté nepovoleným vniknutím do objektov uverejnených na týchto stránkach a žiadnym spôsobom nenabáda širokú verejnosť pre vstup do týchto objektov. Správca si vyhradzuje právo tieto informácie aktualizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Aktualizované: 26.05.2011