Legenda:      kryty a bunkre kryty a bunkre     mestské vybavenie mestské vybavenie     oddychové zóny oddychové zóny     továrne a fabriky továrne a fabriky